Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử

TPO - Ngày hôm nay (10/8), chính quyền cùng các cơ quan chức năng đã sử dụng hơn 15 tấn vôi bột để khử trùng và làm sạch môi trường cho toàn bộ khu vực từng bị ngập úng lâu ngày thuộc hai xã Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 1

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 2

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 3

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 4

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 5 

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 6

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 7 

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 8

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 9

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 10

Hàng chục tấn vôi bột khử trùng Chương Mỹ sau lũ lịch sử - ảnh 11

Viết bình luận